Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie van Ruig en vormt een leidraad voor al onze activiteiten. Zo zijn we de afgelopen jaren samen met toeleveranciers intensief bezig met verduurzaming van onze bedrijfsvoering en assortiment samenstelling en gaan we steeds bewuster om met energie, afval en transport. En dit alles met respect voor mens, milieu en dier.

Mens

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Daar zijn wij ons terdege van bewust. Wij voeren daarom een duurzaam beleid dat gericht is op het benutten van de aanwezige kwaliteit en het creëren van flexibiliteit en tevredenheid, zowel van de werkgever als van de werknemer. Hieronder kort een uiteenzetting waar we ons op richten om dit te bereiken:

Sociale werkvoorziening
Wij bieden medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt basisfuncties bij Ruig. We hebben in de loopt der jaren een tiental werknemers van Werkom voorzien van werk. Het doel van alle activiteiten van Werkom is om kandidaat-werknemers te begeleiden naar (betaald) werk.

“We hebben altijd alle mensen werk geboden. Al ver voordat de Participatiewet zijn intrede deed, namen wij mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ieder mens heeft recht op werk. Wij zijn betrokken bij iedereen”.

- Jan Ruig, vierde generatie

Erkend leerbedrijf
Ook zijn wij een erkend leerbedrijf en zien wij meerwaarde in het aannemen van stagiairs.

Participatie-overleg gemeente Oostzaan
De Participatiewet is het resultaat van een ontwikkeltraject om te komen tot “één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt”. De ambitie is om zoveel mogelijk Oostzaners die een beroep doen op een bijstandsuitkering te activeren.

Diversiteit medewerkers
Bij het samenstellen van ons personeelsbestand zijn wij altijd op zoek naar de juiste balans in leeftijdsopbouw, geslacht en achtergrond.

Anti-rookbeleid
In 2016 heeft Ruig besloten medewerkers te ondersteunen bij het stoppen met roken. Veel wordt al vanuit de zorgverzekering vergoed, maar Ruig springt graag bij met een financiële bijdrage.

Sportsponsoring
Ruig sponsort enkele lokale/regionale sportverenigingen en sportevenementen. Sport draagt bij aan gezondheid, brengt mensen samen en verbindt groepen onderling. Sport is daarom voor Ruig ook een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen.

Sporten met korting
Medewerkers kunnen gebruik maken van een aanzienlijke korting voor een sportschool.

Werkfruit
Met Werkfruit brengen we krachtvoer op de werkvloer! Een gezonde snack is gezond, maar ook goed voor de sfeer en de productiviteit.

Milieu

Bij alle bedrijfsactiviteiten en beslissingen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de impact op het milieu. In de simpelste vorm door het inschakelen van tijdklokken, ’s avonds alle lichten op kantoor uit te doen en afval te scheiden, of door toe te werken naar zo milieuvriendelijk mogelijke productieprocessen. Dit allemaal gaat een stap verder dan alleen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De focus ligt op lange termijn. Hieronder beschrijven we de ontwikkelingen behorende bij het thema milieu.

Energie
Energie is binnen Ruig een belangrijk onderwerp. Enerzijds omdat het een grote jaarlijkse terugkerende post betreft en anderzijds omdat het verbruik ervan een grote impact op ons milieu heeft.

  1. Vaak brandt er licht op plaatsen waar op dat moment niemand aanwezig is. Door tijdklokken in te schakelen, hebben we flinke besparingen gerealiseerd.
  2. Bovendien wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van ledverlichting, waardoor we 75% minder stroom verbruiken.
  3. We hebben twee nieuwe koelcellen laten plaatsen met extra dikke isolatiewanden voor minder energiegebruik.
  4. Persluchtcompressors zijn gekoppeld en centraal geplaatst die leiden tot minder drukverlies en minder energie.
  5. We maken gebruik van warmtewisselaars, waardoor koud water wordt omgezet in warm water. Dit is een duurzaam alternatief voor gas.
  6. Daarnaast is Ruig aangesloten bij het meerjarenplan ‘Energie-Efficiënty’ van de Nepluvi dat als doel heeft het energieverbruik in slachterijen en vleesverwerkende bedrijven in 2030 met 30% terug te brengen.

Afval
Wij doen uiteraard aan afvalscheiding. Gebruikt papier en plastic wordt zoveel mogelijk gescheiden verzameld en ter recycling aangeboden. Dit geldt eveneens voor hout (waarbij de pallets zoveel mogelijk worden hergebruikt). Dan blijft er altijd nog een hoeveelheid restafval over. Dit wordt in speciale containers verzameld en de leverancier zorgt voor het wisselen van de containers en het op de juiste wijze afvoeren van de restafval. Dierlijke restproducten en bak-en braadvet worden indien mogelijk ook ter recycling aangeboden. Afvalscheiding en -recycling is beter voor het milieu dan verbranden: afval dat niet verbrand hoeft te worden, wordt steeds meer ingezet als grondstof (voor nieuwe producten) of groene energie. Dit komt ten goede aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Het tweede belang is de grondstoffen schaarste in de wereld. Door scheiding en recycling wordt afval omgezet naar waardevolle grondstoffen. Uiteraard benutten we zo veel mogelijk alle delen van de dieren voor consumptie, beter bekend als vierkantsverwaarding. Niet alleen wordt zoveel mogelijk elk deel van het dier benut, dit draagt ook bij aan de verkleining van de pluimveestapel en de afvalberg.

Transport
Logistieke activiteiten zorgen voor CO2-emissies. Door kritisch te kijken naar het energie- en brandstofverbruik en passende maatregelen te nemen, kan de CO2-uitstoot aanzienlijk worden verminderd. Dit draagt niet alleen bij aan de vermindering van het broeikaseffect, maar zorgt vaak ook voor kostenbesparingen. We hebben gekozen voor een transporteur met Lean and Green Award & Lean and Green Star en we laten hiermee zien dat wij actief bezig zijn met CO2-reductie. Verder maken we afspraken met leveranciers over het maximaal aantal leveringen.

Groen
Ruig zet groen in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het terrein is beplant met populieren, wat leidt tot een betere luchtkwaliteit. Door een rijke bezetting leveren deze bomen een goede bijdrage aan de opname van fijn stof.  Het terreinbeheer wordt verantwoord en duurzaam uitgevoerd.

Assortiment

Het duurzaam ondernemen zie je ook terug in onze producten die wij verkopen. Bij deze producten wordt extra aandacht gegeven aan mens, dier en milieu. Of het nu gaat over producten met één, twee of drie sterren Beter Leven, biologische of Label Rouge producten, wij kunnen het regelen. Ruig heeft inmiddels een hele lijn met verantwoorde snacks gecertificeerd met 2 sterren. We vinden het belangrijk dat duurzame producten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Bovendien verminderen wij het aandeel suiker, zout en vetten structureel bij de producten die we in eigen keuken bereiden.

De afgelopen jaren is de omzet van duurzaam kippenvlees substantieel toegenomen. Onder duurzame kippen valt bij Ruig: Label Rouge, Beter Leven Keurmerk met 1, 2 of 3 sterren, Chefskip en Biologisch.

Ons duurzaam assortiment:

Chefskip
Met Chefskip biedt Ruig een duurzamere, maar betaalbare kip! Chefskip is vitaal en sterk. Dit komt omdat hij volledig op eigen kracht groeit en een langere (>20%) groeiperiode kent met een natuurlijk dag- en nachtritme. Bovendien heeft deze kip 10% meer leefruimte dan de reguliere kip.

 

Gevogelte met het Beter Leven Keurmerk 1 en 2 sterren
Het BLK-keurmerk voor de poelier geeft aan dat al het kippenvlees ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen van de Dierenbescherming gekoppeld aan het Beter Leven Keurmerk 1 ster en 2 sterren. Dit zijn langzaam groeiende kippen, krijgen een gewoon dag- en nachtritme, meer ruimte (>40%) en een vrije uitloop (1 ster scharrelkippen hebben een overdekte uitloop) Bovendien leeft een 1 ster scharrelkip meer dan 50% langer dan zijn reguliere soortgenoten, 2 ster kippen ruim het dubbele.

Label Rouge gevogelte
Ruig heeft een ruim assortiment Label Rouge gevogelte van het Franse boerenland. Deze dieren hebben een vergelijkbaar welzijn als bij het biologisch houden. Het Label Rouge keurmerk staat voor pluimveevlees van superieure kwaliteit. De dieren worden op kleinschalige pluimveebedrijven grootgebracht en beschikken vaak over een onbeperkte buitenuitloop. Deze methode is uniek in de wereld en wordt al toegepast sinds de jaren ’60. Met respect voor zowel dierenwelzijn als milieu. Gevogelte bij Ruig met dit keurmerk zijn kwartels, tamme eenden, kalkoenen, kippen, poulet noirs en parelhoenders.

Kip uit het bos
De ultieme scharrelkip uit Zuidwest Frankrijk! Dit is voor Nederlandse begrippen een wat  moeilijker voor te stellen situatie, want deze kippen hebben een onbeperkte uitloopruimte. Dus zonder omheining! Bij Ruig is dit assortiment bekend als scharrelkippen des Landes Label Rouge. Deze kippen groeien op in de uitgestrekte dennenbossen van de Landes. In de open lucht en dicht bij de oceaan. Dat vertaalt zich in verfijnd en stevig vlees met een pure en intense smaak.

De overtreffende trap van scharrelen: loslopen in een bos, zonder omheining en met volop voer tot je beschikking als insecten, zaden, kruiden en gras. Label Rouge-gevogelte uit de Landes heeft dat geluk.

Geitenlam
Door de groeiende populariteit aan geitenkaas en –melk nemen de geitenboerderijen in ons land toe. De helft van de geitenlammeren die geboren worden zijn bokjes. Omdat zij geen melk geven en daardoor overbodig zijn, gaan zij bijvoorbeeld op transport naar het zuiden van Europa. Het moment volgens diverse organisaties om geitenlamsvlees op het menu te zetten. Een prachtig traditioneel product van eigen bodem met een goed verhaal over dierenwelzijn en milieu. Toch veel beter als de bokjes niet op transport gaan? Minder foodmiles en minder stress voor de dieren.

Poldergans
Volop in de publiciteit: De Polderganzen zorgen nu voor schade en overlast dus moet dit te grote aantal teruggebracht worden. Dat is beter voor de natuur, voor de landbouw en voor de veiligheid van het luchtverkeer. Helaas weten veel mensen vandaag de dag niet meer hoe de poldergans smaakt. Eind vorige eeuw werd een vang- en jachtverbod op ganzen ingesteld. En zo verdween poldergans definitief van het menu. Dit ‘vergeten wild’ moet dus weer een plekje veroveren op de menukaart.

Bugs
Tachtig procent van de wereldbevolking die ze eet, bijna geen Nederlander die het weet: Insecten. Het project ‘Bugs’, met als mede-initiatiefnemer Ruig, probeert eetbare insecten als voedsel op de Nederlandse markt te brengen en het fenomeen “wat de boer niet kent, eet hij niet” te doorbreken. Insectenproducten bieden de consument uiteenlopende voordelen zoals een nieuwe smaaksensatie, een hoge productveiligheid en de mogelijkheid om bij te dragen aan een verminderde milieubelasting.

Jagerstrots
Écht wild is in principe het ultieme biologische vlees, al heeft het geen EKO-keurmerk. Deze dieren hebben een leven in de vrije natuur gehad, zelf voedsel bij elkaar gesprokkeld en voor nageslacht gezorgd. Ruig heeft een kwaliteitslabel ontwikkeld voor écht wild, Jagerstrots. Dit kwaliteitslabel garandeert dat het dier in de vrije natuur van Europa is opgegroeid. Respect voor het dier staat hier centraal, rekening houdend met de seizoenen en wordt rechtstreeks afgenomen van gediplomeerde jagers.

“Zo dichtbij als mogelijk, zo ver weg als noodzakelijk”

- Michaël Ruig, vijfde generatie

Foto's Jan Ruig, Michaël Ruig en vrachtwagens door Erik de Brouwer.