NieuwsWild & Gevogelte

Jachtkalender: een overzicht van beschikbaar wild

Jagerstrots logo

Het wildseizoen is één van de belangrijkste culinaire seizoenen in Nederland. Vaak denkt men dat het wildseizoen start op 15 oktober en rond de Kerst ophoudt. Goed nieuws: er is jaarrond écht wild beschikbaar. In het onderstaande overzicht zie je welk wild wanneer beschikbaar is. Let wel: provincies bepalen zelf de afschotperiode. Dit kan dus verschillen. Ook buiten Nederland gelden per land andere jachttijden. Daarnaast is wild natuurlijk een écht natuurproduct en is respect voor het dier bijzonder belangrijk. Dat betekent ook dat er soms, ondanks dat het jachtseizoen gaande is, weinig aanvoer kan zijn van een bepaalde wildsoort.

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is dankzij doordacht wild- en natuurbeheer. De 27.000 jagers dragen hieraan bij. Zij beschermen en verzorgen de natuur in hun jachtveld. Jagers zijn echte natuurkenners, die veel weten over hun omgeving. Ze werken samen met boswachters, boeren, politie, natuurorganisaties en de gemeente en provincie.

Buiten deze jachtkalender wordt ook wild aangeboden. Dit noemen we wild dat verkrijgbaar is ‘op afschot’. Jagers helpen namelijk ook bij de bestrijding van land- en bosbouwschade. Landbouwgewassen en jonge bosaanplant vormen voor veel dieren een aantrekkelijke voedselbron. Zij eten deze gewassen op of bevuilen en vertrappen ze, of wroeten akkers om. Om deze schade te beperken, doen land- en bosbouwers na het aanvragen van een vergunning een beroep op de jagers. Ook worden jagers ingeschakeld bij het beheren van te grote populaties hoefdieren als ree, hert en everzwijnen.