Duurzaam

Sinds 1891.

Duurzaam ondernemen is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie van Ruig en vormt een leidraad voor al onze activiteiten. Zo zijn we de afgelopen jaren samen met toeleveranciers intensief bezig met verduurzaming van onze bedrijfsvoering en assortimentssamenstelling. Daarnaast gaan we steeds bewuster om met energie, afval en transport. En dit alles met respect voor mens, milieu en dier.

De mens

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Daar zijn wij ons terdege van bewust. Wij voeren daarom een duurzaam beleid dat gericht is op het benutten van de aanwezige kwaliteit en het creëren van flexibiliteit en tevredenheid, zowel van de werkgever als van de werknemer. 

Sociale werkvoorziening

Wij bieden medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt basisfuncties bij Ruig. We hebben in de loop der jaren tientallen werknemers van Werkom voorzien van werk. Het doel van alle activiteiten van Werkom is om kandidaat-werknemers te begeleiden naar (betaald) werk.

Erkend leerbedrijf

Want de nieuwe generatie is de toekomst.

Diversiteit

In ons medewerkersbestand vind je verschillende achtergronden, leeftijden en geslachten. Dat houdt ons in balans.

Sporten 

Sport draagt bij aan gezondheid, brengt mensen samen en verbindt groepen onderling. Daarom dragen we bij aan sportabonnementen voor collega’s en sponsoren we lokale sportverenigingen en -evenementen.

Werkfruit

We stimuleren gezond eten. Onder andere door vers fruit te verstrekken. Want een gezonde snack is goed voor iedereen!

Anti-rookbeleid én hulp bij stoppen met roken

Natuurlijk stimuleren we roken niet. Maar wil een collega stoppen? Dan staan we klaar, ook met een financiële bijdrage.

“Ieder mens heeft recht op werk.”

– Jan Ruig

Het milieu

Bij alle bedrijfsactiviteiten en beslissingen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de impact op het milieu. In de simpelste vorm door het inschakelen van tijdklokken, ’s avonds alle lichten op kantoor uit te doen en afval te scheiden, of door toe te werken naar zo milieuvriendelijk mogelijke productieprocessen. Dit allemaal gaat een stap verder dan alleen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De focus ligt op lange termijn. 

Energie

Energie is binnen Ruig een belangrijk onderwerp. Enerzijds omdat het een grote jaarlijkse terugkerende post betreft en anderzijds omdat het verbruik ervan een grote impact op ons milieu heeft.

We maken zoveel mogelijk gebruik van ledverlichting, waardoor we 75% minder stroom verbruiken voor verlichting.

We hebben nieuwe koelcellen laten plaatsen met extra dikke isolatiewanden.

Persluchtcompressors zijn gekoppeld en centraal geplaatst wat leidt tot minder drukverlies en minder energiegebruik.

Warmtewisselaars zetten koud water om in warm water. Dit is een duurzaam alternatief.

Transport

Logistieke activiteiten zorgen voor CO2-emissies. Door kritisch te kijken naar het energie- en brandstofverbruik en passende maatregelen te nemen, kan uitstoot aanzienlijk worden verminderd.

We hebben gekozen voor een transporteur met Lean and Green Award & Lean and Green Star. Ook maken we afspraken met leveranciers over het maximaal aantal leveringen.

Groen

Ruig zet natuurlijk groen in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het terrein is beplant met populieren, wat leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf.

Door een rijke bezetting leveren deze bomen een goede bijdrage aan de opname van fijnstof. Terreinbeheer wordt bij ons verantwoord en duurzaam uitgevoerd.

Afval

Gebruikt papier, plastic, hout en restafval worden gescheiden verzameld en ter recycling aangeboden, net als dierlijke restproducten en braadvet.

Afvalscheiding en -recycling is beter voor het milieu dan verbranden: afval dat niet verbrand hoeft te worden, wordt steeds meer ingezet als grondstof of groene energie. Dit komt ten goede aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

Het tweede belang is de grondstoffenschaarste in de wereld. Door scheiding en recycling wordt afval omgezet naar waardevolle grondstoffen.

Ons assortiment

Het duurzaam ondernemen zie je ook terug in ons assortiment. Bij deze producten wordt extra aandacht gegeven aan mens, dier en milieu. We vinden het belangrijk dat duurzame producten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Bovendien verminderen wij het aandeel suiker, zout en vetten structureel bij de producten die we in eigen keuken bereiden.

Gevogelte met een keurmerk

Er zijn vele verschillende keurmerken en kwaliteitszegels voor kippen. In ons land is vooral het Beter Leven keurmerk bekend. Dat is een keurmerk van de Dierenbescherming, om diervriendelijkere producten op eenvoudige wijze te herkennen. De schaal loopt van één tot drie sterren. Kies je voor een biologische kip, dan zijn de leefomstandigheden vergelijkbaar met die van kippen die met 3 sterren-label verkocht worden.

De Franse tegenhanger heet Label Rouge. Een Label Rouge-kip (of ander gevogelte) heeft leefomstandigheden die vergelijkbaar zijn met twee tot drie sterren Beter Leven keurmerk. De overtreffende trap van scharrelen is Label Rouge Plus: loslopen in een bos, zonder omheining en met volop voer tot je beschikking als insecten, zaden, kruiden en gras. Label Rouge gevogelte uit des Landes heeft dat geluk.

“Voor ons assortiment geldt: zo dichtbij als mogelijk, zo ver weg als noodzakelijk.”

– Michaël Ruig
Geitenlam

We eten steeds meer geitenkaas, dus groeit het aantal geitenboerderijen. De bokjes die daar geboren worden, geven geen melk en worden daarom op transport gezet naar het zuiden van Europa om daar als lokale delicatesse geserveerd te worden.

We zorgen ervoor dat de dieren qua welzijn beter af zijn als ze gewoon hier kunnen opgroeien. Hoog tijd dus om vlees van geitenlam op je menu te zetten.

Bugs

Tachtig procent van de wereldbevolking die ze eet, bijna geen Nederlander die het weet: Insecten! Buiten het voordeel dat insecten een nieuwe smaaksensatie bieden, biedt het je de mogelijkheid om bij te dragen aan een verminderde milieubelasting.

Poldergans

De poldergans is écht wild, maar schadewild. Het aantal moet dus – door jagers – teruggebracht worden. Dat is beter voor de natuur, voor de landbouw en voor de veiligheid van het luchtverkeer. Vroeger werd gans volop gegeten, maar tegenwoordig kent men het vaak niet meer. Wij zetten ons in om de poldergans terug op het menu te krijgen.

Jagerstrots

Écht wild is in principe het ultieme biologische vlees, al heeft het geen EKO-keurmerk. Deze dieren hebben een leven in de vrije natuur gehad, zelf voedsel bij elkaar gesprokkeld en voor nageslacht gezorgd. Ruig heeft een kwaliteitslabel ontwikkeld voor écht wild, Jagerstrots. Dit kwaliteitslabel garandeert dat het dier in de vrije natuur van Europa is opgegroeid. Respect voor het dier staat hier centraal, rekening houdend met de seizoenen en wordt rechtstreeks afgenomen van gediplomeerde jagers.